Προσέγγιση Νομοθεσίας Βαλκανικών Χωρών

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εθνικής       Ιωάννης Μανομενίδης
  Παιδείας και Θρησκευμάτων   Αξιωματικός Π.Α.- Οικονομολόγος.
                              Οικία: Φλέμινγκ 16, 54642 Θεσ/νίκη.
ΚΟΙΝ: Υπουργείο Εθνικής       
Εργασία: Αεροδρόμιο Λάρισας
          Οικονομίας -        
τηλ. 041-253971 (εσωτ.1312)
      Υπουργείο Εξωτερικών -  
Θεσσαλονίκη 21 Aυγ 94   
      Οικονομικός Ταχυδρόμος 

ΘΕΜΑ: Προσέγγιση Νομοθεσίας Βαλκανικών Χωρών

Αξιότιμοι κύριοι,
κατόπιν των πρόσφατων γεγονότων των σχετικών με τη δίκη "παρωδία" αλλά και τις προσπάθειες εκδημοκρατισμού και φιλελευθεροποίησης της οικονομίας των χωρών της χερσονήσου μας, εκτιμώ ότι η χώρα μας μπορεί να συμβάλλει θετικά στο πρόβλημα με την προσέλκυση φοιτητών των χωρών αυτών στα ελληνικά πανεπιστήμια, με την υιοθέτηση ενός προγράμματος υποτροφιών και ανταλλαγών κυριώς όσο αφορά τις νομικές και οικονομικές σπουδές.

      2.    Τα οφέλη από μία τέτοια πολιτική, κατά τη γνώμη μου, θα είναι τα εξής:
            α.    Επιτάχυνση του εκδημοκρατισμού και των αρχών του κράτους δικαίου.
            β.    Σύγκλιση των εθνικών νομοθεσιών, η οποία προκειμένου για την οικονομία θα βοηθήσει τη δραστηριοποίηση των Ελλήνων επιχειρηματικών.
            γ.    Δημιουργία "ελληνικής" σχολής σκέψης, διάδοση της χρήσης της ελληνικής γλώσσας, «φιλελληνοποίηση» των εθνικών κοινωνιών.

      3.    Ειδικότερα για την περίπτωση της Αλβανίας στο πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να ενταχθούν αποκλειστικά φοιτητές εκτός της εθνικής μας ομογένειας. Από το πρόγραμμα δεν θα πρέπει να εξαιρεθεί η Τουρκία.

      4.    Τα Υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Οικονομίας, στα οποία κοινοποιείται η παρούσα υπό τύπου ενημέρωσης, παρακαλούνται να τοποθετηθούν επί της σημαντικότητας της πρότασης.

                                          Με τιμή

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Οι ασκοί του εώλου (Ν.Σαραντάκος κατά Γ.Μπαμπινιώτη)

Ο Κορωναϊός απειλεί τις Πανελλήνιες

Ο Κώστας Σιμήτης και τι θα ήταν η Ελλάδα εάν δεν τον Ρίχναμε...